Der hvor eldre reguleringsplaner viser områder for naturvern, områder med bygninger og anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi skal bevares, skal innholdet i reguleringsplanen være retningsgivende for forståelse av arealdelen. Det samme gjelder der hvor eldre reguleringsplaner viser friområder eller friluftsområder, og der hvor eldre reguleringsplaner viser byggegrenser som er felles for et område.