2. Kommunens videre planlegging

Denne delen er delt opp i fem mindre underkapitler:

2.1 Omformingsområder
2.2 Tettbebyggelse utenfor byvekstgrensa
2.3 Veg og trafikk
2.4 Kulturminner
2.5 Grønnstruktur

Trykk på kapitlene for å lese mer.

Tilbake til hovedside, Arealdel