5. Fortetting og utvikling av byggeområdene

Denne delen er delt inn i mindre underkapitler. Klikk på de forskjellige kapitlene for å lese mer:

5.1   Registrering og analyse
5.2   Grønnstruktur
5.3   Rivingstomter
5.4   Planlegging i tettbebyggelse
5.5   Tomtestørrelse utenfor byvekstgrensen
5.6   Privat og felles uteareal og forhagebelter
5.7   Trafikk
5.8   Støyskjerming
5.9   Utvikling av urbane kvaliteter
5.10 Planlegging i bebyggelse


Tilbake til hovedside, Arealdel