6. Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF)

Dette kapitlet er del opp i fire mindre kapitler. Trykk på de for å lese mer.

 

6.1Langsiktige forvaltningshensyn
6.2Vurdering av dispensasjonssøknader i LNF-områder
6.3Kantvegetasjon og tilgjengelighet langs vassdrag
6.4LNF-områder hvor spredt boligbebygging, fritidsbebyggelse og ervervbebyggelse utenom stedbundet næring kan tillates

 

Tilbake til hovedside, Arealdel