Menyen på siden viser til områder som er under planlegging/omforming i Hamar kommune akkurat nå, eller områder hvor det er gjennomført større planprosesser.

Bilde fra Stortorget i Hamar