Plankart

Plankartene er en betydelig del av kommuneplanen. I kartene kan du se nærmere på arealplanleggingen  for Hamar kommune, grønnstrukturen og kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. I disse digitale kartene har du blant annet muligheten til å zoome deg inn på ditt boligområde for å se hvordan området er regulert, eller du kan se hvor du finner nærmeste kulturminne.

Hovedkartet er delt inn i tre forskjellige målestokker og kartutsnitt:

I tillegg er det ulike temakart:

Klikk på de forskjellige kartene for å se nærmere på de. Kartene kan ta noe tid å laste ned, avhengig av størrelse og båndbredde. I tillegg er du avhengig av å ha Adobe Reader, et program du kan laste ned her.