På Ajer ungdomsskole er personalet organisert i team. Teamet består av 4 lærere som har ansvaret for 60 elever og de fleste fagene. Teamet arbeider tett sammen og er gjensidig ansvarlig for leveranse og måloppnåelse. På Ajer ungdomsskole er personalet organisert i team. Teamet består av 4 lærere som har ansvaret for 60 elever og de fleste fagene. Teamet arbeider tett sammen og er gjensidig ansvarlig for leveranse og måloppnåelse.

Teamets lærere skal til sammen ha undervisningsansvaret i de fleste fag for 60 elever. Sammensetningen gjøres på bakgrunn av

a) fagkrets: hver lærer underviser i normalt to-tre fag.  Det forutsettes formell kompetanse i disse fagene.

b) typer lærere – tro på at disse fire lærerne kan samarbeide

Det er ønskelig at det skjer noen rokkeringer slik at teamene ikke ”gror fast”.

Vi ser behovet for å skape en organisasjon der lærere med ulik fagkrets, ulike egenskaper og ulik kompetanse samarbeider og utfyller hverandre. Vi tror denne tenkningen rundt organisering, legger et godt grunnlag for å skape gode relasjoner mellom lærere på teamet, og mellom lærere og elever.

Skolen har to team på hvert trinn - seks lærerteam. I tillegg har vi vedlikeholdsteam og spes.ped.-team.

Skoleledelsen består av rektor og assisterende rektor. Ledelsen arbeider også som team.