På Ajer ungdomsskole er personalet organisert i team. Teamene rundt elevene settes samman av 4-5 lærere og fagarbeidere som har ansvaret for opplæringen i de fleste fagene. Teamet arbeider tett sammen og er gjensidig ansvarlig for elevenes trivsel og læring.

Sammensetningen av team gjøres på bakgrunn av

a) fagkrets: hver lærer underviser i normalt to-tre fag.  Det forutsettes formell kompetanse i disse fagene.

b) typer lærere – tro på at disse fire lærerne kan samarbeide

Vi ser behovet for å skape en organisasjon der lærere med ulik fagkrets, ulike egenskaper og ulik kompetanse samarbeider og utfyller hverandre. Vi tror denne tenkningen rundt organisering legger et godt grunnlag for å skape gode relasjoner mellom lærere på teamet, og mellom lærere og elever. Resultatene vi har oppnådd de siste 15 årene viser at teamarbeid gir gode resultater og god trivsel, for både elever og ansatte. 

Skolen har to team på hvert trinn - seks lærerteam. I tillegg har vi vedlikeholdsteam, administrasjonsteam og spes.ped.-team.

Skoleledelsen består av rektor og assisterende rektor. 

TEAM