Alle skoler i Hamar skal ha et driftsstyre. Driftsstyrene skal bestå av 2 foreldre representanter, 2 ansatte representanter, 1 kommunal politisk representant og 2 elevrepresentanter.

Leder: Mona Kjos

Vara: Gudmund Nordtun

Politisk valgt:

Vara:

Elevrepr: Sofie Mikkelsen

Elevrepr: Ingeborg Jorde Petersheim

Ansattrepr: Vigdis Dahling

vara: Solvor Eriksen

Ansattrepr: Gro Mathisen

vara: Elin Torve

Rektor: Einar Graff Hugo