Adresse:
Ringgt 233

2316 Hamar

Skolens sentralbord/ kontor:

62563420 betjenes i tiden 0745 – 1500.

 

 

Kontorkonsulent Undis Irene Strøm svarer gjerne på spørsmål og formidler kontakt med skolens personale.

Hjemmesider: www.hamar.kommune.no

 

Vaktmesters mobiltelefon: 95 83 41 61

 

Skolens ledelse:

 

Rektor:

Tom Zachariassen        62563422    pr.     mob: 950 58 343

e- post: tom.zachariassen@edu.hamar.kommune.no

 

Ass. rektor: Kristine Waters 62563423

       62563423      mob 95 05 83 43

e-post: kristine.waters@hamar.kommune.no

 ****************

 

Rådgivere:

Einar Magne Eriksen       62563424                                mob 97 19 30 57

e- post: einar.magne.eriksen@hamar.kommune.no

 

Pål Kilmark           62563427                               mob 48 12 19 73

e-post: pal.kilmark@hamar.kommune.no

 

Kontaktlærer for elevrådet: Kristine Waters

 

Søknad om permisjon:

Foreldrene kan søke om velferdspermisjon for sine barn. Søknad om permisjon inntil tre dager gjøres via mobilskole. Ved lengre permisjonssøknader brukes et eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til skolens kontor, Søknaden sendes via kontaktlærer i god tid  før permisjonen. Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet. De foresatte må ta kontakt med skolen for i samarbeid med lærer å utarbeide en læringsplan.

Søknadsskjema finner også du her.

 

Fravær på vitnemål

Foreldre kan kreve at årsaken til sitt barns fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet (jfr. forskrift til §3-40 Vitnemål i grunnskolen). Det kan også kreves at fravær på inntil 10 dager totalt strykes fra vitnemålet.  Fraværet som skal strykes må dokumenteres med legeerklæring eller innvilget velferdspermisjon.

 

Melding om fravær:

Kortere fravær meldes via mobilskole av elevens foresatte. Blir en elev borte mer enn tre dager, skal kontaktlærer underrettes. Send SMS til 03686, og start meldingen med AJER GRUPPENAVN MELDINGEN, f.eks. AJER(mellomrom) 8.2 (mellomrom) Per er syk i dag. Hilsen Lise

 

Kroniske lidelser:

Skolen er opptatt av elevens trygghet og sikkerhet. Spesielt i fag som heimkunnskap, kroppsøving og naturfag er det viktig at skolen får opplysninger om mulige kroniske lidelser som astma, allergi, epilepsi osv. Det er viktig å merke seg at skolen ikke automatisk får slike opplysninger fra helsevesenet.

 

Elevforsikring:

Elevene er forsikret gjennom Gjensidige Forsikring. Forsikringen gjelder ulykkesskade som rammer eleven mens de under skolens ledelse deltar i undervisning, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende.  Ved skader skal skadeskjema fylles ut.

 

Låsbart elevskap:

Skolen har låsbare skap. Eleven må holde hengelås selv.
 

Praksisskole:

Ajer ungdomsskole er praksisskole for allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Det betyr at vi i perioder får studenter.