Ledelse består mye i å skape entusiasme og tilslutning til felles mål. Ledelse er samhandling, involvering og oppriktig interesse for det og de du skal lede. Relasjoner og kunnskap og evne til å utvikle relasjoner er viktig i vår avdeling. Fordi medarbeiderne er ressursen i pleie og omsorgsavdelingen.

Alle medarbeiderne i avdelingen utøver ledelse i den grad at vi alle påvirker hverandre og arbeider mot felles mål.
Helse- og omsorgssjefens ledergruppe består av distriktslederne Astrid Bjerke, Olav Øverland, Aud Marit Reistad og daglig leder ved Klukstuen Aud Helseth, daglig leder Mestring og helse Anita Østheim, fungerende leder Tjenesten for funksjonshemmede Beate Nyhus og leder PAO (personlig assistant ordning) Jane Kathrin Hagen.

I tillegg er det en liten stab bestående av assisterende pleie og omsorgssjef Anne Brendjord og et knippe rådgivere. Helse- og omsorgssjefen har det overordnede ansvaret for avdelingen.