I Hamar har vi ni barneskoler, og om lag 2200 elever fra 1-7. trinn.
TIPS: Klikk på lenkene (til venstre i nettløsningen, meny-symbol oppe til høyre i mobilløsningen) og finn ut mer om oss!

Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. Dette er slått fast i
kommuneplanen gjennom slagordet "Barn og unge først". I Hamar satser vi derfor på skolen fordi vi vet at dette er en svært viktig arena for barn og unge.

Elever, foreldre, og lærere i barneskolene i Hamar er fornøyde med skolene våre, det er høy trivsel og gode læringsresultater.  Vi er stolte av barneskolene kvalitet og innhold!

Du kan lese mer om hver enkel skole ved gå til skolens egen side i venstremenyen.
Felles for alle skolene er at SFO i 2016 holder stengt i uke 27-28-29-30.