Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Illustrasjonsfoto - maleri av jenteScenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler fra Norsk Tipping som fordeles av kulturdepartementet. Det er lagt vekt på å tilpasse tilbudet til årstrinnet, med forankring i Kunnskapsløftet, og med stor grad av elevaktivitet. I tillegg til den lokale Skolesekken mottar alle skoler i Hamar et sammensatt, profesjonelt kulturprogram med ulike kulturuttrykk og sjangere fra Turnéorganisasjon for Hedmark.

Sesongen 2017 - 2018:
Arbeidet med tiltaksplanen tar utgangspunkt i departementets føringer, og Hamar formannskaps målsetting om å nå alle elever i grunnskolen med:

  • større kunnskap om – og kjennskap til nærmiljøets og kommunens kultur og historie
  • bruk av det ”utvidete klasserom” (museer, gallerier, bibliotek, konsertlokaler, teatersaler m.m.)
  • kunnskap og refleksjon innenfor uttrykksformene billedkunst, form og design, skulptur, arkitektur, teater, musikk, dans, litteratur, film/media/kino og kulturarv/kulturvern.

Det er lagt vekt på å tilpasse tilbudet til årstrinnene med forankring i Kunnskapsløftet, og med stor grad av elevaktivitet.