Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler fra Norsk Tipping som fordeles av kulturdepartementet. Det er lagt vekt på å tilpasse tilbudet til årstrinnet, med forankring i Kunnskapsløftet, og med stor grad av elevaktivitet. I tillegg til den lokale Skolesekken mottar alle skoler i Hamar et sammensatt, profesjonelt kulturprogram med ulike kulturuttrykk og sjangere fra Turnéorganisasjon for Hedmark.

Sesongen 2016 - 2017:
Arbeidet med tiltaksplanen tar utgangspunkt i departementets føringer, og Hamar formannskaps målsetting om å nå alle elever i grunnskolen med:

  • større kunnskap om – og kjennskap til nærmiljøets og kommunens kultur og historie
  • bruk av det ”utvidete klasserom” (museer, gallerier, bibliotek, konsertlokaler, teatersaler m.m.)
  • kunnskap og refleksjon innenfor uttrykksformene billedkunst, form og design, skulptur, arkitektur, teater, musikk, dans, litteratur, film/media/kino og kulturarv/kulturvern.

Det er lagt vekt på å tilpasse tilbudet til årstrinnene med forankring i Kunnskapsløftet, og med stor grad av elevaktivitet.

 

Les programmet for sesongen 2016-2017 her

 

Sist endret: 30.08.2016
|
|
|