BRUK AV SYKKEL/SPARK TIL OG FRA SKOLEN:
etter vedtak i foreldrerådets arbeidsutvalg høsten 1989 er det bestemt at elevene fra og med 5.klasse kan benytte sykkel til og fra skolen, uavhengig av skoleveiens lengde. Videre heter det i vedtaket: “vi vil at foreldrene skriftlig godkjenner sykling til og fra skolen, og at det er foreldrenes ansvar at sykkelen og barnet er forskriftsmessig utstyrt”.

Elevene må så skriftlig godta følgende vilkår for sykkelbruk:
-trafikkreglene skal følges
-sykkelen skal alltid være i lovmessig stand
-sykkelen trilles inn og ut skoleporten og over skolegården
-sykkelen parkeres ved sykkelparkeringen på øvre skolegård
-skolen har ikke noe Ansvar for skade og tyveri
-det skal brukes hjelm

Elevene kan benytte spark/sparkesykkel til skolen.
De må ha foreldrenes tillatelse.
Elevene på 4.trinn tar sykkelprøven i vårhalvåret.