Bruk av rullebrett og rulleskøyter.

I samarbeidsutvalget er det vedtatt at elevene på 5. - 7.trinn kan bruke rullebrett på et avgrenset område på skolen. Dette er etter regler utarbeidet av elevrådet og skatere.

Samarbeidsutvalget bestemte at disse reglene skal ligge til grunn:

  • det må brukes sikkerhetsutstyr
  • det er forbudt på skoleveien
  • elevene skriver under på at de følger reglene
  • foreldrene gir skriftlig tillatelse