-Ved av- og påstigning for elever, bruk rundellen, (ikke parker her)
-Ved parkering bruk gater eller parkeringsplass
-SKOLEPLASSEN ER LEKEPLASS FOR BARN. Ingen parkering her.