Fotografering og/eller filming av barn i skoletiden.

Skal barn fotograferes eller filmes i skoletida, og dette skal brukes i noen offentlig sammenheng, f.eks av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt.