Fotografering og/eller filming av barn i skoletiden.

Skal barn fotograferes eller filmes i skoletida, og dette skal brukes i noen offentlig sammenheng, f.eks av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt.

Skolen vil sende ut skjema til foresatte for å be om tillatelse til at barn kan fotograferes/filmes i skoletida til f.eks. klassebilder (aviser) ved prosjektarbeid, i leik o.l. Skjemaet vil gi mer detaljert informasjon om aktuelle situasjoner.