SØKNAD OM FRI FOR ELEVER

Søknad om permisjon fra skolen inntil 3 dager går til kontaktlærer, søknad om permisjon for mer enn 3 dager går til rektor.
Søkes det fri utover 14 dager, så er det grunnskolesjef som behandler søknaden.

Søknadskjema fås av klassestyrer eller på kontoret. Det er også et skjema på

www.hamar.kommune.no