GJENGLEMT TØY/KLOKKER/ VERDISAKER OL

1.  Elevene har selv ansvaret for egne eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.

2.  Det vil lette arbeidet med å finne fram til eierne av gjenglemt tøy dersom

     det er påført elevens navn.

3.  Gjenglemt tøy blir plassert i kjelleren, utenfor sløyd/keramikkrom.

4.  Klokker, nøkler o.l. blir levert på kontoret.

 

Uavhentet tøy vil etter en tid bli vasket og levert til hjelpeorganisasjoner.