Mer om distrikt Vest


Prestrudsenteret er basen for distrikt Vest 
Vi har ca 195 årsverk fordelt på ca. 325 personer og et
budsjett på ca 87 millioner kroner.
Innbygger antallet 1. kvart 2005 var på 10.943

I tillegg er det frisør og fotpleie ved senteret.