ROP-team (Rus og psykisk oppfølgingsteam - ROP-team) gir tjenester til mennesker i Hamar som har utfordringer med rus og som i tillegg kan ha psykiske plager. 
 

  • Besøksadressen vår er: Vangsvegen 121, 2318 Hamar
  • Postadresse er: ROP-team Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
  • Telefon ved nye henvendelser dagtid 08.00 - 15.30: Teamleder: Tove S. Johnsen 976 83 744 
  • Telefon kveld (15.30-20.00) og helg: 902 15 883
  • Henvisningskjema i word   --   Henvisningsskjema i pdf

Om oss: 
Vi er en lovpålagt helse og omsorgstjeneste i avdeling for Mestring og Helse. ROP-team er tverrfaglig sammensatt og består av miljøarbeidere, ruskonsulenter, sykepleier, teamleder og leder.

Vi tilbyr motiverende og tilbakefallsforebyggende samtaler, og kan yte praktisk hjelp og bistand. Vi samarbeider bredt internt i kommunen, NAV, DPS og behandlingsinstitusjoner i Helseforetak med flere.

Du treffer oss mellom kl 08.00-20.00 på hverdagene, og mellom kl 12.00-20.00 lørdag, søndag og høytidsdager.

Du kan henvende deg direkte til oss eller bli henvist av fastlege eller andre. Det kreves ikke at du fyller ut skjema, men det er en fordel at samarbeidsparter bruker dette.

Vi er organisert under felles leder sammen med Boveilederteamet.

 

Se også tjenestebeskrivelsen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR)