Sykehjemsavdelingene på Klukstuen består av 29 skjermede langtidsplasser plasser. Vi er inndelt  i 4 ”hus” med hvert sitt arbeidslag/selvstyrte team.

  • Hus B har 8 plasser 
  • Hus C har 8 plasser
  • Hus E har 6 plasser
  • Hus F har 7 plasser

Inntakskriterier:

  • Før innleggelse skal pasient være grundig undersøkt og demensdiagnose skal være fastslått.
  • Ha en atferd som tilsier behov for opphold på skjermet enhet.
Etter hvert som funksjonsnivået endres kan det bli aktuelt å flytte til en annen enhet. Hvis behov for skjermet enhet ikke lenger er tilstede blir pasienten søkt til annet senter i kommunen, Parkgården, Prestrudsenteret eller Finsalsenteret.

Ansatte:
På sykehjemmet arbeider det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.
Kontaktperson: Jane K. Hagen, avdelingssykepleier.