Sykehjemsavdelingen på Klukstuen består av 28 skjermede langtidsplasser plasser og en korttids/vurderingsplass. Disse plassene er funksjonsinndelt. Det vil si at pasienter med mest mulig like gjenværende ressurser er i samme enhet.
 

Inntakskriterier:
  • Før innleggelse skal pasient være grundig undersøkt og demensdiagnose skal være fastslått.
  • Ha en atferd som tilsier behov for opphold på skjermet enhet.

Etter hvert som funksjonsnivået endres kan det bli aktuelt å flytte til en annen enhet. Hvis behov for skjermet enhet ikke lenger er tilstede blir pasienten søkt til annet senter i kommunen, Parkgården, Prestrudsenteret eller Finsalsenteret.

Sykehjemsenheten  er inndelt  i 4 ”hus” med hvert sitt arbeidslag/selvstyrte team.
 
  • Hus B har 8 plasser inkludert en korttids/vurderingsplass.
  • Hus C har 8 plasser
  • Hus E har 6 plasser
  • Hus F har 7 plasser
     
På sykehjemmet arbeider det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.
Kontaktperson: Solvor Nybakken, avdelingssykepleier.