Illustrasjonsfoto fra helse og omsorg

  Demensteamet er en tverrfaglig gruppe av helsepersonell i kommunen som har ansvaret for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

  Hva kan vi bistå med?

  • Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens i eget hjem/institusjon
  • Oppfølging av personer med demens og pårørende
  • Samarbeid med fastlegene
  • Samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Undervisning og veiledning av helsepersonell/pårørende
  • Bidra med gjennomføring av pårørendeskole/kurs
  • Kartlegging/søknad/oppfølging av kognitive hjelpemidler
    

  Lokale tilbud:

  • Gå med oss! - Gågruppe i regi av Hamarregionen Demensforening og Hamar og omegn demenslag

  Kontaktinformasjon:

  Demensteamet i Hamar kommune:

  • Demenskoordinator:
   Psykiatrisk sykepleier Anita Stenhaug
   62 56 39 99 / 414 15 367
   anita.stenhaug@hamar.kommune.no
    
  • Ergoterapeut Randi Rabstad
   948 76 011
   randi.rabstad@hamar.kommune.no
    
  • Spesialsykepleier Torunn E. Aasbrein
   torunn.aasbrein@hamar.kommune.no
    
  • Demensteamet Klukstuen omsorgssenter
   Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar *
   Tlf. 62 56 39 60
    

  Nyttige linker og telefonnummer

  Se brosjyren om oss i Hamar for mer informasjon