Organisasjonsmessig er Klukstuen inndelt i ulike selvstyrte team/ arbeidslag. Det er lagt stor vekt på myndiggjøring av medarbeiderne med kun en leder og delegering av oppgaveløsning til det enkelte team. 
 

Klukstuens venner er våre flotte, frivillige hjelpere som bidrar der det trengs.