Illustrasjonsfoto fra helse og omsorgHvem er vi?

Demensteamet i Hamar kommune består av:

 • Demenskoordinator:
  Psykiatrisk sykepleier Anita Stenhaug
  62563999 / 41415367
  anita.stenhaug@hamar.kommune.no
   
 • Ergoterapeut Randi Rabstad
  62563610 / 94876011
  randi.rabstad@hamar.kommune.no
   
 • Spesialsykepleier Torunn E. Aasbrein
  torunn.aasbrein@hamar.kommune.no 

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt for en uforpliktende samtale, råd og hjelp
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten

Aktuelle adresser og telefonnummer:  

 • Demensteamet Klukstuen omsorgssenter
  Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar *
  Tlf. 62 56 39 60
 • Linken www.aldringoghelse.no,
 • Telefonnummeret til Demenslinjen: 23 12 00 40
 • Finsalsenteret: Tlf. 62 56 36 00
 • Parkgården:  Tlf. 62 56 39 00 
 • Prestrudsenteret: Tlf.62 56 38 00
 • Demenslinjen: Tlf. 23 12 00 40

Se brosjyren vår for mer informasjon