Wenche Pedersen
Ida Helen NilssonWenche Pedersen
Avdelingsleder avd.1Avdelingsleder avd.2
Tlf.: 414 64 384
 
Tlf.: 62 56 39 36
 

I Parkgården har vi 2 sykehjemsavdelinger, avd. 1 og avd.2. Begge avdelingene har 30 senger, altså 60 tilsammen. På avdeling 1 er det planlagt 1 plass for avlastning, mens de øvrige plassene skal være langtidsplasser. På avdeling 2 er det planlagt opptil 4 korttidsplasser, og de øvrige 26 plassene skal være langtidsplasser.