Mona Klefsås  Laila Rønning Paulsen
Kari Anne Fredsvold Rudlang    Mona Klefsås Laila Rønning Paulsen
Soneleder sone 1 Soneleder sone 2 Soneleder sone 3
Tlf: 902 79 982 Tlf. 62 56 39 42 Tlf: 903 68 514Hjemmebaserte tjenester i distrikt sentrum har kontorer i Parkgården.
Når noen har behov for hjemmebaserte tjenester, blir det i første omgang foretatt et vurderingsbesøk / hjemmebesøk av en eller flere ansatte i hjemmebaserte tjenester. Deretter vil det bli gjort faglige vurderinger opp i mot gjeldende lovverk før evt. tjeneste tildeles.

  • Distrikt Sentrum er oppdelt i 3 soner, med 2 arbeidslag i hver sone.
  • Arbeidslagene er bemannet med fagpersoner.
  • Parkgården har 39 trygdeleiligheter. De som bor i disse leilighetene tildeles tjenester etter samme prinsipper som om de skulle bodd i ordinær bolig. 
  • Det er 3 arbeidslag for tjenesten for funksjonshemmede i Distrikt sentrum, og disse utgjør en egen sone med egen leder.

Søknadsskjema Helse og omsorg.