Postadresse: Parkgt. 35, 2317 Hamar
Tlf: 62 56 39 00
Telefax: 62 56 39 01
E-post: parkgarden@hamar.kommune.no

Distriktsleder 62 56 39 02  
Hjemmebasert sone 1 62 56 39 21 907 44 525
Hjemmebasert sone 2 62 56 39 22 917 57 042
Hjemmebasert sone 3 62 56 39 23 907 44 527
Sone 4 - Tj. for funksjonshemmede 62 56 39 12  
   Hellevegen 62 56 39 57  
   Enerhaugvegen 62 56 39 52  
   Stafsbergvegen 62 56 39 56  
   Maths Pedersensgt. 62 56 39 54  
      
Psykisk helseteam 62 56 39 46 916 03 327
   SIRA-huset 62 56 39 59  
Avdeling 1, sykehjemmet 62 56 39 30  
Avdeling 2, sykehjemmet 62 56 39 35  
Fysioterapi 62 56 39 13  
Ergoterapi 62 56 39 13  
Kjøkken 62 56 39 10  
Administrasjon 62 56 39 03  
Vaktmester 62 56 39 11  
Renhold 62 56 39 07  
Frisør 62 56 39 51  
Fotpleier 62 56 39 50