Ledige stillinger på distrikt Vest

Hamar kommunes pleie- og omsorgsavdeling er delt i tre distrikter, hvorav distrikt Vest, med administrasjon i Prestrudsenteret, er det største med 320 ansatte. Distriktet tilbyr alle tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldere, våre yngste fra noen måneder gamle, til de eldste på rundt 100 år. Vi arbeider etter vedtatt verdigrunnlag som våre ansatte omsetter til praksis hver eneste dag, 365 dager i året! Vi gjennomfører brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser for å sikre en best mulig utførelse og kvalitet på våre tjenester. Ansatte ved distriktet utfører en viktig samfunnsoppgave, med stor grad av brukerfokus og brukermedvirkning, i en hektisk, men også spennende hverdag! Vi vektlegger faglig dyktighet utøvd i samarbeid med våre brukere, og arbeider kontinuerlig for å kunne tilby våre ansatte et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har som mål at vi skal være ”Best i Vest”!

Ledige stillinger

Søknadsskjema er knyttet direkte opp til de ulike stillingutlysningene du finner i basen vår over.