En del av beboerne på Kløverenga samlet i stua desember 2015.Solhellinga 2
2315 Hamar
Tlf. : 62 56 38 45
Kartlenke
Leder Trude C. Kristiansen
Vår velkomstbrosjyre

Kløverenga er en del av tjenester til hjemmeboende i Hamar kommune.  Her er det 24 omsorgsleiligheter som alle er like store. Her leier man sin egen leilighet av Hamar kommune og kjøper tjenester på lik linje med andre eldre som bor hjemme.

Forskjellen fra å bo hjemme, er at man er i et stort hus med en liten personalgruppe som er tilstede hele døgnet.

Kløverenga og Hamar Sanitetsforening
Sanitetskvinnene i Hamar spilte en utrolig viktig rolle i forkant av byggingen av Kløverenga for "eldre pleietrengende" som det het i 1983. De ga 1,5 millioner kroner til bygget, og opp gjennom årene har det blitt både personlig innsats og flere pengegaver. Nå er kvinnenes andel overdratt til kommunen, men all ære til Sanitetskvinnene for deres samfunnsnyttige og årelange arbeid. Overdragelsen til kommunen ble høytidelig markert 3. desember 2015! 

Motto i vårt arbeid er:

Trygghet, verdighet og omsorg
som bidrar til trivsel

Ordførere Einar Busterud omkranset av dagens leder Mete Willas i Hamar Sanitetsforening og tidligere leder Ragna Frisvold viser fram plaketten som for evig viser samarbeidet og kvinnenes innsats for Kløverenga.  Sanitetskvinnene er mange og har alltid vært viktige for Køverenga.