...fra byggingen av sansehagen

Området mellom husene.         Traktoren er i gang.

Før arbeidet begynner.                                     Arbeider er i gang ....

Gravemaskin må til.          Steinlegging

Mer graving .....                                                  så må det legges stener ......

Paviljongen kommer på plass.         Blomster og planter.

 og asfalt rundt paviljongen                              busker, trær og planter må til ....

Einar Busterud og Odd Aspeli er fornøyde.        Sansehagen tar form.

2 ordførere bidrar                                              En flott hage ble det!    

Melkerampe.        En flott hage er det blitt!