I tillegg til de ansatte, gjør en glad gjeng med frivillige virkelig en forskjell på Klukstuen. De stiller opp for å skape gode øyeblik med fest, mat og moro. 

Iren Qvigstad er leder for Venneforeningen.