Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Kommunalt hjelpemiddellager

Personer kan etter skade, operasjoner, sykdom o.l., få en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Kommunen og staten, gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, har ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Her i Hamar er det et kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen omsorgssenter.
 

Kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen er åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere tirsdag og torsdag klokka 8.30 - 15.30.

Tlf. nr.: 62 56 39 80.  Adresse: Klukstuen omsorgssenter, Stafsbergvn. 110, 2319 Hamar.

Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler eller melde saker pr. telefon. Hjelpemiddellageret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Elverum hver fredag.
 

  • Mob 970 50 024 kan benyttes man – fre kl 8.30 – 15.30 kun ved tekniske hastesaker.
  • Ved utlån kveld/helg : Ring 62 56 39 60/ Hus B Klukstuen (gjelder kun hastesaker som ikke kan vente til ordinær åpningstid).
  • Korttidsutlån av krykker skjer på Prestrudsenteret, Finsalsenteret og Parkgården.

Det er mulig å melde saker på  vedlagt henvendelsesskjema.

Det er installert en telefonsvarer på lageret som gir beskjed om åpningstider de dagene det ikke er betjent. 

Sist endret: 19.09.2016
|
|
|