Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Fritidsklubbene i Hamar

Hamar kommune har tre kommunale fritidsklubber, en på Hamar vest og to i Vang.

Fritidsklubbene har åpent fra en til tre kvelder pr uke i skoleåret, og er åpne for alle ungdommer fra 8. klasse og oppover. Ingeberg er juniorklubb for 5.-7. klasse.
Fritidsklubbene er organisert under resultatenheten Kultur og frivillighet. Avdelingsleder for fritidsklubbene er Christian Bøvra.

Mer informasjon om den enkelte klubb finnes til venstre på denne siden.

Sist endret: 12.09.2016
|
|
|