Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Kontaktperson: Trond Grue,  SLT koordinator.
Kontorplass i 2. etasje i Hamar rådhus.
Sentralbord: 62 56 30 00 - Direkte tlf. 62 56 30 54
Mobil 917 57 082
Epost: Trond.Grue@hamar.kommune.no

Hva er SLT?
Alle ønsker et trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er mange aktører både i politiet og i kommunen som arbeider for å nå dette målet, og det er viktig å koordinere arbeidet for å få et godt resultat.

SLT er en modell for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige instanser støtter og utfyller hverandres arbeid: SLT handler om hvordan vi kan jobbe bedre sammen!

Kommunestyret vedtok i 2004 at Hamar skal være en SLT-kommune.

Selv om SLT primært handler om å forebygge kriminalitet, har Hamar valgt å se alt det forebyggende arbeidet i sammenheng. SLT i Hamar kommune har derfor fokus på atferd, psykisk helse, rus og kriminalitet.

SLT-koordinator er plassert i stab hos leder for barn- og familieavdelingen. Her skal SLT-koordinator først og fremst ha fokus på systemer og strukturer, og bidra til at ulike faginstanser arbeider bedre sammen i det forebyggende arbeidet.
 

Lenker: 

Sist endret: 12.10.2016
|
|
|