Kontaktperson: Alexander Baklie, SLT koordinator.
Kontorplass i 4. etasje i Hamar rådhus.
Sentralbord: 62 56 30 00 
Mobil 480 07 747
E-post: alexander.baklie@hamar.kommune.no

Hva er SLT?
Alle ønsker et trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er mange aktører både i politiet og i kommunen som arbeider for å nå dette målet, og det er viktig å koordinere arbeidet for å få et godt resultat.

SLT er en modell for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige instanser støtter og utfyller hverandres arbeid: SLT handler om hvordan vi kan jobbe bedre sammen!

Kommunestyret vedtok i 2004 at Hamar skal være en SLT-kommune.

Selv om SLT primært handler om å forebygge kriminalitet, har Hamar valgt å se alt det forebyggende arbeidet i sammenheng. SLT i Hamar kommune har derfor fokus på atferd, psykisk helse, rus og kriminalitet.

SLT-koordinator er plassert i stab hos leder for barn- og familieavdelingen. Her skal SLT-koordinator først og fremst ha fokus på systemer og strukturer, og bidra til at ulike faginstanser arbeider bedre sammen i det forebyggende arbeidet.
 

Lenker: