Ungdomsarrangement i denne sammenheng defineres som konserter, diskotek eller dans, som er tilgjengelig for offentligheten. Regler for arrangementer er forankret i Politiloven §§11 og 14 jf. politivedtekt for Hamar §§ 36-37-38.

Retningslinjene gjelder også lukkede arrangementer med deltagere fra en eller flere skoler, når det er for flere enn 100 deltagere.

1. De som er ansvarlige for arrangementet må senest innen 14 dager før tilstelningen/i forvegen søke politiet om tillatelse.

2. Det bør tilstrebes at arrangementet legges i nærheten til den skolekrets ungdommen tilhører. Skolearrangementer bør godkjennes hos skoleledelse og foreldreråd/driftsstyre.

3. Arrangementene skal være rusfrie.

4. Det skal være en voksen over 25 år som er med som ansvarlig for arrangementet.

5. Det skal være tilstrekkelig med vakter over 20 år slik at man kan opprettholde nødvendig ro og orden. Navneliste på vakter skal sendes politiet senest 5 dager før arrangementet.

6. Angående åpningstider tilrår vi følgene:
Arrangement for ungdom i alderen 13 til 15 år avsluttes senest kl 22.00
Arrangement for ungdom i alderen 15 til 18 år avsluttes senest kl 01.00

7. Vi tilrår ikke at det arrangeres offentlige arrangementer som beskrevet over for ungdom under ungdomsskolealder.

Lykke til med arrangementet!


Bjørn Lier, Politistasjonssjef, Politiet i Hamar
Morten Aspeli, Ordfører, Hamar kommune.