Teknisk drift og anlegg har ansvaret for renhold av offentlige veger og plasser. Her er noe av det vi gjør om våren og sommeren:

 • Utfører renhold med egne renholdsmaskiner etter vedlagte kjøreplan. Det tas forbehold om vær og maskinstopp. Har du spørsmål om eventuelle forskyvninger i planen..
 • Foretar spyling og vask av sentrumsgater og plasser med vår feiemaskin.
 • Bidrar med søppelsekker til de som ønsker å hjelpe oss. Utlevering av tomme sekker og henting av fulle søppelsekker skjer ved henvendelse til vår driftssentral i Raubekkgata 15-17.
 • Manuelle rutiner for egne mannskaper, søppelplukking, fjerning av tagging, renhold av leskur, skilting m.m.
 • Ordinære vedlikeholdsrutiner.
 • Dersom velforeninger ønsker det, kan renholdsmaskiner fra oss knyttes sammen med deres lokale innsats.
 • Kontaktinformasjon: Telefon: 479 08 591.


Hva kan du bidra med?

 • Søppelplukking langs hovedveger, kommunale veger og plasser i ditt nærområde.
 • Opprydding og raking av grøntarealer i og langs kommunale veger.
 • Fjerning av skjemmende ting i ditt nærmiljø, som for eksempel hensatte biler, campingvogner, plakatoppslag og lignende. Dersom eiere til hensatte biler og utstyr er vanskelig å finne, kontakt kommunens Servicekontor på telefon 62 56 30 10.
 • Gårdeiere i sentrum har ansvar for renhold av sine fasader. Det vil si vask, fjerning av tagging, fjerning av plakatoppslag og lignende.

 

Hjelp oss å holde byen vår ren! En ren kommune er en pen kommune.