By, miljø og arbeid har ansvaret for renhold av offentlige veger og plasser. Her er noe av det vi gjør om våren og sommeren:

  • Utfører renhold med egne renholdsmaskiner etter kjøreplan, som settes opp hvert år. 
  • Foretar spyling og vask av sentrumsgater og plasser med feiemaskin.
  • Har rutiner for søppelplukking, fjerning av tagging, renhold av leskur, skilting m.m.
  • Sørger for utplanting og pynting i sentrum, parker og plasser.
  • Klipper gress og busker.

Hva kan du bidra med?

  • Søppelplukking langs hovedveger, kommunale veger og plasser i ditt nærområde.
  • Opprydding og raking av grøntarealer i og langs kommunale veger.
  • Fjerning av skjemmende ting i ditt nærmiljø, som for eksempel hensatte biler, campingvogner, plakatoppslag og lignende. Dersom eiere til hensatte biler og utstyr er vanskelig å finne, kontakt kommunens Servicekontor på telefon 62 56 30 10.
  • Gårdeiere i sentrum har ansvar for renhold av sine fasader. Det vil si vask, fjerning av tagging, fjerning av plakatoppslag og lignende.

Hjelp oss å holde byen vår ren! En ren kommune er en pen kommune.