Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Sommerdrift på vegene våre

Teknisk drift og anlegg har ansvaret for renhold av offentlige veger og plasser. Her er noe av det vi gjør om våren og sommeren:

 • Utfører renhold med egne renholdsmaskiner etter vedlagte kjøreplan. Det tas forbehold om vær og maskinstopp. Har du spørsmål om eventuelle forskyvninger i planen..
 • Foretar spyling og vask av sentrumsgater og plasser med vår feiemaskin.
 • Bidrar med søppelsekker til de som ønsker å hjelpe oss. Utlevering av tomme sekker og henting av fulle søppelsekker skjer ved henvendelse til vår driftssentral i Raubekkgata 15-17.
 • Manuelle rutiner for egne mannskaper, søppelplukking, fjerning av tagging, renhold av leskur, skilting m.m.
 • Ordinære vedlikeholdsrutiner.
 • Dersom velforeninger ønsker det, kan renholdsmaskiner fra oss knyttes sammen med deres lokale innsats.
 • Kontaktinformasjon: Telefon: 479 08 591.


Hva kan du bidra med?

 • Søppelplukking langs hovedveger, kommunale veger og plasser i ditt nærområde.
 • Opprydding og raking av grøntarealer i og langs kommunale veger.
 • Fjerning av skjemmende ting i ditt nærmiljø, som for eksempel hensatte biler, campingvogner, plakatoppslag og lignende. Dersom eiere til hensatte biler og utstyr er vanskelig å finne, kontakt kommunens Servicekontor på telefon 62 56 30 10.
 • Gårdeiere i sentrum har ansvar for renhold av sine fasader. Det vil si vask, fjerning av tagging, fjerning av plakatoppslag og lignende.

 

Hjelp oss å holde byen vår ren! En ren kommune er en pen kommune.

Sist endret: 04.04.2016
|
|
|