Telefon: 62 56 35 70.
E-post til leder: annegro.hummelvoll@hamar.kommune.no
 

Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorg- og aktivitetstilbud utenom  den obligatoriske undervisningen for barn på 1-4 trinn, og er en del av skolens virksomhet. SFO skal være preget av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Frileken har en stor plass i barns hverdag på SFO. Mat serveres hver dag, og vi legger vekt på en hyggelig og sosial ramme rundt måltidene.

ÅPNINGSTID OG PLASSTØRRELSE
SFO har morgenåpning fra kl: 0730-0830, og åpner igjen fra kl1300 på ettermiddagen. Barna hentes i sine klasserom. Vi stenger hver dag kl: 1630. Det vil si at barnet må være hentet  og ute av SFO kl 1630. l skoleferiene er SFO åpent fra kl: 0730-1630. Det vil være egen påmelding i skolens ferier.

SFO ER STENGT

 • Fire uker i juli
 • Ved skolens planleggingsdager
 • Helligdager og offentlige høytidsdager.
 • Jule-og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag

VALG AV PLASS

 • 100% plass (5 dager i uka)
 •  80% plass (4 dager i uka)
 •  60% plass (3 dager i uka)
 •  50% plass (3 dager den ene uka, og 2 dager den andre)
 •  40% plass (2 dager i uka)
 •  20% plass (1dag i uka)

SFO plassen beholdes ut 4. trinn, eller til den sies opp digitalt  på søknadsportalen. Det er en måneds oppsigelsestid jfr. vedtektene. Foreldre som jobber turnus har mulighet  til å avtale dager for barna etter behov.

RUTINER VED HJEMSENDING
Vi har faste rutiner  ved hjemsending på SFO. Ved avtale med foresatte  kan barn gå hjem selv fra SFO. Dette skjer kun på hel eller halv time. Det er viktig at barna «krysser seg ut» på lista og sier «ha det» til en voksen på SFO når de blir hentet.


Vinterforhold utenfor skolen vår.