Hamar kommune kjører etter hvert kommunevalg en opplæring for de folkevalgte. Dokumenter fra opplæringen i 2015, gjelder ut denne valgperioden. Dokumenter som kan være gode hjelpemidler i utøvelsen av det politiske vervet, er lagt ut her:  

Opplæring i bruk av Ipad 
Informasjon fra Sindre Molstad - rutiner med mere 

Om Hamar Energi Holdning (Powerpoint-filer)

Her er oversikt over våre folkevalgte politikere:

Kommunestyret, formannskapet og andre politisk valgte organer