Gutt som skriver - tommel opp - Adobe StockfotoLøten, Stange, Hamar og Innlandet fylkeskommune har etablert fylkets største PPT. Navnet er Hamarregionens interkommunale pedagogisk psykologisk tjeneste - for enkelhets skyld - HIPPT.

HIPPT holder til på Kjonerud kompetansesenter (bildet) som ligger bak Vikasenteret. Tjenesten består av 17 fagstillinger, og vi er med dette en stor PPT også i nasjonal sammenheng.

Kontakt:
Telefon: 62 56 37 38
Besøksadresse: Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

NB! Vi er mye på farten rundt om i barnehagene og skolene våre. Det er derfor best sjanse for å nå oss på e-post og mobiltelefon. Hvis du ikke vet hvem i HIPPT du skal kontakte, kan du snakke med din skole eller barnehage om hvilken rådgiver i HIPPT som er riktig kontaktperson. Du kan også klikke på fanen "Ansatte i HIPPT" til høyre for å finne telefon-nummer og e-post til oss.

Informasjon om PPT - også med lenker på mange språk -  finner du på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.


Hva er pedagogisk psykologisk tjeneste?
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring. Barnehageloven og opplæringsloven gir PPT to oppgaver:

  1. PPT skal skrive sakkyndig vurdering der lovene krever det. F.eks.:
    • Barns behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
    • Elevers behov for spesialundervisning i skolen.
    • Utsatt og framskutt skolestart.
    • Individuelt inntak til videregående opplæring.
  2. PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med å legge forholdene bedre til rette for barn, unge og voksne som har særskilte behov. PPT arbeider sammen med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling i ulike prosjekter. I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom voksne - barn og mellom barn - barn og praktisk tilrettelegging for ulike behov i barnegruppen.

PPT samarbeider også med barnehager og skoler om barn, unge og voksne som er henvist til PPT utover de som vi skriver sakkyndig vurdering om. Dette er ikke en lovpålagt oppgave og er derfor avhengig av at vi har kapasitet utover de lovpålagte oppgavene. De foresatte har særlig kjennskap til barnet, og samarbeidet med foresatte er derfor viktig.

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi at du først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Du kan også ta direkte kontakt med PPT.

HIPPT er lokalisert her.