Klassebesøk i biblioteket
Alle klasser er velkomne til biblioteket.
Besøkene kan inneholde bokprat, omvisning og selvfølgelig lån.

Bokprat på 4., 6. og 8. trinn hvert år.

Bokkasser
Biblioteket vil gjerne at barnehagene og skolene benytter seg av muligheten til å bestille bokkasser. Mange gjør det og vi synes det er flott! Tilgjengelighet til bøkene er essensielt. Bokkasser kan bestilles ut fra emner, klassetrinn og leseferdighet.

Bøker på andre språk kan vi bestille inn fra Det flerspråklige bibliotek.

Bokkasser - enten de er bestilt av den enkelte lærer eller kommer i forbindelse med Bokprat-besøk, har lånetid på 6 uker. Egne lånekort opprettes.

--------------------------------------------
Fornying
- kan skje ved henvendelse til biblioteket eller via MappaMi.
Den finner dere på bibliotekets nettsted.
MappaMi gjør det enklere å holde oversikten over lån og forfallsdatoer.

Purringer
- sendes ut to ganger i uka; disse vil dere få på jobb-eposten, etter hvert som vi får lagt denne på hvert enkelt kort. Barnehage/skolelånekortet belastes ikke med purregebyrer.