Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Fysioterapi Hamar kommune

I Hamar kommune er det kommunalt ansatte fysioterapeuter, og det er næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Noen arbeider med barn, andre med voksne.

De kommunale f
ysioterapeutene i Hamar kommune er organisert i avdeling Helse og omsorg.

  • Leder Turid Haugen Karset,
  • Tlf 48 14 80 95 eller 62 56 31 44.
  • Kontoradresse: Hamar rådhus, Vangsvegen 51, 2317 Hamar
  • Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar

Bilde fra terapiridning i Vang.

Sist endret: 06.01.2017
|
|
|