I Hamar kommune er det kommunalt ansatte fysioterapeuter, og det er næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Noen arbeider med barn, andre med voksne.

Generelle spørsmål om næringsdrivende fysioterapeuter, kan rettes til Turid Haugen Karset
Mobil: 489 99 036.

Bilde fra terapiridning i Vang.