Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Den kulturelle spaserstokken

Kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselskapende arbeidet for eldre. Derfor ble ”Den kulturelle spaserstokken” lansert av regjeringen sommeren 2006. Det har hele tiden vært en forutsetningen at midlene som gis til kommunene etter søknad, skal benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, og favne et mangfold av sjangere og uttrykk.

Program vårhalvåret 2017

Kroner skal brukes
Hamar kommune mottar støtte fra Kulturdepartementet for å legge til rette slik at eldre skal få et slikt kulturtilbud. (234 000 kroner). Helse og omsorg i Hamar kommune bidrar i tillegg med kr 50 000.

Pleie og omsorg og kulturavdelingen i Hamar kommune samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet. Arbeidet med tilretteleggingen har tatt utgangspunkt i Den kulturelle skolesekken (lignende kulturtiltak for skoleelevene), og det er lagt vekt på lokal forankring og samarbeid med lokale, profesjonelle kulturutøvere og institusjoner.

Kontaktperson i kommunen: Wenche Haslie.


Logo Kulturelle spaserstokken.
Fra konsert i Parkgården.
 

Sist endret: 29.03.2017
|
|
|