«Solstrålen» heter SFO`en ved Solvang skole. 

Vi voksne i SFO ønsker å ivareta barnas ønsker og behov i størst mulig grad, og på en best mulig måte. Vi ønsker å skape en helhet i SFO-dagen, hvor lek, ulike aktiviteter og omsorg for hverandre er med på å skape trygghet, tilhørighet og trivsel.

Her er det rom for rolle-lek, konstruksjons-lek, tegning, spill og vi har et mangfold av leker. De voksne tilrettelegger for ulike gruppeaktiviteter for de barna som ønsker å være med på det. Aktiviteter i gymsalen står på planen hver dag. En dag i uka har vi aktivitetsskole. Her kan elevene velge om mellom ulike aktiviteter de vil være med på.
E
t gjennomgående tema for året er: «Gode livsvaner» med vekt på mat, gode omgangsformer (hvordan vi møter hverandre og snakker til hverandre) og fysisk utfoldelse. Vi følger også skolens "Sosiale læreplan". 

Vi har eget "SFO-råd" der representanter fra de ulike klassene møter. Her diskuterer vi innhold i aktiviteter, meny for matdager, innkjøp av leker og andre saker som opptar barna.

På skolefrie dager tar vi oss gjerne ut på turer for å komme oss litt bort fra det daglige, og for å gi barna positive opplevelser. Solstrålen SFO er åpen hele året med unntak av 4 uker i juli. Vi følger skolens P-dager og holder stengt disse dagene. Jule- og påskeferien rullerer på en av de 3 største skolene, sammen med alle de andre barna i Hamar, som benytter seg av SFO i høytidene.

Årets ”happening” på SFO er ”Småstjerner” som arrangeres i månedsskifte mai/juni.

Alle som ønsker det (1. – 4. trinn) kan starte på SFO når de vil i løpet av skoleåret. Det er 1 måneds oppsigelse fra 1. eller 15. i mnd.

Vi ønsker foreldre og barn velkommen til Solstrålen SFO