Skolen skal legge til rette for at elevene får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både i det daglige arbeidet og ved deltakelse i elevråd.

Hvem som sitter i elevrådet ved Greveløkka skole, ligger i skolens sider på It´s learning (krever pålogging).

Alle skoler skal også ha et skolemiljøutvalg.  Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevene og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape et godt skolemiljø.  Jfr. Opplæringsloven § 11 – 11a og 11-5a.  I Hamar kommune er det vedtatt at driftsutvalget ivaretar funksjonen som skolemiljøutvalg.