FAU ved Lunden skole: «Sammen i læring og trivsel!»

«Vi skal være et aktivt FAU med en engasjert foreldregruppe.
I tillegg til god drift av faste aktiviteter og arrangementer gjennom året, ønsker vi å være en utviklingsorientert samarbeidspartner med skolen. I dette arbeidet vil vi utfordre og støtte skolens praksis, planer og rutiner på områder som berører våre barns læring og læringsmiljø. 
Vi legger stor vekt på at foreldre, elever, lærere og ledelse skal stå sammen om dette arbeidet.»

Hva og hvem er FAU?

  • Forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.
  • Består av foreldrerepresentanter fra alle klassetrinn.
  • Møtes cirka en gang per måned.
  • Er foreldrenes talerør ved å fremme foreldrenes felles interesser, bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og skole og legger til rette for et godt skolemiljø.

 

FAU-leder skoleåret 2019-2020 er Vegard Urset