Alle skoler i Hamar skal ha et driftsstyre. Driftsstyrene skal bestå av 2 foreldre representanter, 2 ansatte representanter, 1 kommunal politisk representant og 2 elevrepresentanter.

Reglement for driftsstyret som ble vedtatt av kommunestyret i mai 2005: