her vil vi legge ut informasjon om FAU.

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) skoleåret 2015 - 2016:

Leder: Morten Sanner , 3.trinn
Sekretær: Trine Frisli Fjøsne, 4.trinn
Kasserer: Solveig Kippenbroch, 6.trinn
Medlemmer: