ARRANGEMENTER VED SKOLEN SOM FORELDRENE HAR ANSVAR FOR

Trinn 1:    Ingen, men kan ev bli spurt om å assistere andre arrangement
Trinn 2:    17.mai-arrangement i skolegården
Trinn 3:    Dugnad i skolegården før 17.mai
Trinn 4:    Basarbøker og trekning 17.mai (utlevering av bøker etter jul)
Trinn 5:    17.mai arrangement i skolegården
Trinn 6:    Internasjonal cafe på skolen
Trinn 7:    Arrangere avslutning for 7.trinn