Helsesøster i ungdomshelsetjenesten: Jannicke Skarseth

Tlf: 90 17 45 93

jannicke.skarseth@hamar.kommune.no

Jeg er på Ajer hver tirsdag og annenhver fredag og har åpen tid fra kl. 09.00- 13.00, og eller etter avtale. Avtale kan gjøres via SMS eller via kontaktlærer.

I tillegg vil Ida ( helsesøster Børstad) være på Ajer på torsdager

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom og har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Skolehelsetjenesten er en forbyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må gå gjennom fastlegen.

Skolehelsetjenesten vil i løpet av skoleåret

  • tilby konsultasjoner slik at elver kan stikke innom etter behov
  • gi tilbud om vaksinasjoner i henhold til anbefalt program fra Helsedepartementet
  • foreta helseundersøkelser ut fra henvendelser fra elev/foresatte/lærere eller ut fra tidligere avtale om oppfølging
  • følge opp enkeltelever
  • bistå elever og lærere med helseopplysninger, veiledning og undervisning ut fra behov og ressurser
  • gruppevirksomhet

De ansatte i helsetjenesten har taushetsplikt.

 

Ungdomshelsetjenesten

Ungdomshelsetjenesten består av skolehelsetjenesten i ungdomsskolene, i den videregående skole og av helsestasjon for ungdom.

Personellressursene er samlet i et tverrfaglig team og består av:
Helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier. Personalet har taushetsplikt.

Helsesøsters kontortid ved skolene:

Ajer ungdomsskole: Tirsdag og fredag fra 09.00 - 13.00
Ansvarlig helsesøster: Jannicke Skarseth tlf: 90 17 45 93

Ener ungdomsskole:   Onsdag fra kl. 09 – 14.
Ansvarlig helsesøster:

Børstad ungdomsskole: Tirsdag  fra kl. 09 – 14.
Ansvarlig helsesøster:   Ida

Storhamar videregående skole.:  Torsdag fra kl. 09 – 14.
Ansvarlig helsesøster: Kari Jæger Tlf.:  924 37 158

Psykiatrisk sykepleiere:
Jan Aasen, tlf: 90743296