Vi er to bokpratere; Nalina Marie Lund og Merete Trettebergstuen.

  • 6. trinn vil få invitasjon til biblioteket / besøk av bokprater på høsten.
  • 4. trinn vil få invitasjon til biblioteket / besøk av bokprater på våren.
  • 8. trinn vil få invitasjon til biblioteket / besøk av bokpraterne på våren.

Skolebibliotekarene ved ungdomsskolene får melding om hvilke titler som skal presenteres og kan kjøpe dem inn til sin samling.

Oversikt over bokpratbesøk sendes ut til skolene i god tid

Er det ønske om bokprat, bibliotekbesøk eller bokkasser utenom tilbudet vi gir - ta kontakt :)