Skoleåret 2017/2018 er vi to bokpratere; Nalina Marie Lund og Merete Trettebergstuen.

  • 6. trinn vil få invitasjon til biblioteket / besøk av bokprater høsten 2017.
  • 4. trinn vil få invitasjon til biblioteket / besøk av bokprater våren 2018.
  • 8. trinn vil få invitasjon til biblioteket/ besøk av bokpraterne høsten 2017.

Skolebibliotekarene ved ungdomsskolene  får melding om hvilke titler som skal presenteres og kan kjøpe dem inn til sin samling.

Oversikt over bokpratbesøk sendes ut til skolene i god tid

Er det ønske om bokprat, bibliotekbesøk eller bokkasser utenom tilbudet vi gir - ta kontakt :)