Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering er et henvendelsessted vedrørende behov for koordinator og individuell plan. Enheten har kontor i Ankerskogen, 4. etasje.
 
Koordinerende enhet kan kontaktes slik:
Leder for koordinerende enhet: Anne Brendjord, tlf. 909 80 615
 
Hvem har rett til koordinator og individuell plan:
Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP. Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

Hva er individuell plan(IP):
IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. I Hamar kommune bruker vi dataprogrammet DIPS Samspill til dette arbeidet.
 
Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.
 
Hvem kan sende henvendelse om behov for IP/koordinator: 
 
Internt: Prosedyrer og informasjon til bruk i arbeidet med individuell plan og koordinering av tjenester finnes på EQS, koordinerende enhet.
 

Lenker: