Besøk i biblioteket
Alle barnehagene er velkomne til biblioteket.

Barnetimer
Alle barnehagene i Hamar kommune får invitasjon til bibliotekets barnetimer.

Bokkasser
Biblioteket vil gjerne at barnehagene og skolene benytter seg av muligheten til å bestille bokkasser. Mange gjør det og vi synes det er flott! Tilgjengelighet til bøkene er essensielt. Bokkasser kan bestilles ut fra emner og aldersgrupper.

Bokkasser har lånetid på 6 uker. Egne lånekort opprettes.

Fornying
- kan skje ved henvendelse til biblioteket eller via MappaMi.
Den finner dere på bibliotekets nettsted.
MappaMi gjør det enklere å holde oversikten over lån og forfallsdatoer.

Purringer
- sendes ut to ganger i uka; disse vil dere få på jobb-eposten, etter hvert som vi får lagt denne på hvert enkelt kort. Barnehage/skolelånekortet belastes ikke med purregebyrer.